Home » İktisadı Felsefeyle Düşünmek by Ozan Isler
İktisadı Felsefeyle Düşünmek Ozan Isler

İktisadı Felsefeyle Düşünmek

Ozan Isler

Published June 2011
ISBN :
Paperback
228 pages
Enter the sum

 About the Book 

İktisat ile felsefenin ilişkisi, bir baba-oğul veya aşk-nefret hikâyesine benzetilebilir. Pek çok sosyal bilim alanında olduğu gibi iktisat da felsefeden farklı ve kendine özgü bir hayat alanı açmayı amaçlamış, tarihteki ayrışma hatlarına bakılırsa,Moreİktisat ile felsefenin ilişkisi, bir baba-oğul veya aşk-nefret hikâyesine benzetilebilir. Pek çok sosyal bilim alanında olduğu gibi iktisat da felsefeden farklı ve kendine özgü bir hayat alanı açmayı amaçlamış, tarihteki ayrışma hatlarına bakılırsa, bunu oldukça keskin bir tarzda yapmıştır. Felsefeyi spekülatif bulmak, pozitivist referansların dışında kabul etmek ve şüphecilik ile eleştirelliği de iktisadın dışına itmek, söz konusu ayrışmayı pekiştiren popüler yargılardandır. Bu yüzden geçtiğimiz yüzyılda felsefeyi yönlendiren isimler arasında iktisatçılar anılmamışlardır. Yakın dönemde sosyal bilimleri birbirine yakınlaştıran yöndeşme, iktisatla felsefe arasındaki tarihsel ilişkiyi yeniden hatırlatan gelişmelere vesile olmuştur. İktisadi düşünce tarihi konusunda uzmanlaşmış bir grup Türkiyeli akademisyenin oluşturduğu “İktisadi Düşünce Girişimi” bu kez iktisadı felsefeyle düşünmeyi hedefleyen bir kitapla karşımızda.Eyüp Özveren, Feridun Yılmaz, Metin Arslan, Ozan İşler, Kaan Öğüt, Ragıp Ege, Ercan Eren, Bahar Araz Takay, Gülenay Baş Dinar, Derya Güler Aydın kitaba katkıda bulunan iktisatçılar.İktisatla felsefe arasındaki ilişkinin kökenlerini sorgulayan, iktisatçı felsefecileri tartışan ufuk açıcı bir başvuru kitabı daha...Kitabın içindeki makaleler:(Kurumsal) İktisat-Felsefe İlişkisi: Ne Seninle Ne Sensiz? Eyüp ÖzverenDüşünceden Kaçış Çabasının Öyküsü: İktisadın Felsefeden Kopuşu Feridun Yılmazİktisadi Okulların Felsefe Kökenleri ve Çoğulculuk Metin ArslanAnaakım İktisadın Temelden Eleştirisine Doğru: Gizli Felsefi Varsayımların Somutlaşması Üzerine Bir Deneme Ozan İşlerTersinmez Zaman, Kompleksite ve İktisat Kaan ÖğütFriedrich A. Hayek’in Descartes’i Okuması Ragıp EgeL. Walras’ın İktisadi Düşüncesi ve Yansımaları: ‘Fransa’nın Karl Marx’ı mı, Kapitalizm’in Savunucusu Mu? Ercan ErenVeblen’de Yabancılaşma Olgusu Bahar Araz TakayBir Bilim Felsefesi Olarak Pragmatizmin Veblen’in Bilimsel Bilgi Arayışındaki Yeri Gülenay Baş DinarSchumpeter’de Denge-Dengesizlik İkilemi: Walrascı ve Marksçı Vizyonlar Derya Güler Aydın